Rapoarte

Raport I

Actualizarea harților strategice de zgomot pentru MUNICIPIUL BUCUREȘTI

RAPORT privind datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora

Cuprins

 1. 1. Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori pag. 4
 2. 2. Autoritatea responsabilă pag. 6
 3. 3. Scopul raportului pag. 6
 4. 4. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului pag. 7
 5. 5. Date de intrare pag. 9
 6. 6. Soft cartare zgomot utilizat, versiune pag.19
 7. Anexa 1

Descarcă Raportul I PDF

Descarcă Anexa I PDF

Raport II

privind datele obţinute în procesul de cartografiere

Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele şi informării publice.

Cuprins

 1. 1 Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitori pag. 3
 2. 2 Autoritatea responsabilăpag. 6
 3. 3 Scopul raportului pag. 6
 4. 4 Programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului pag. 6
 5. 5 Metode de calcul sau de măsurare folosite pag. 9
 6. 6 Estimarea numărului de persoane, locuințe și clădiri speciale expuse la diferitele intervale ale indicatorilor Lzsn și Ln pag. 9

Descarcă Raportul II PDF

Raport III

privind prezentarea evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot

Cuprins

 1. 1 Descrierea aglomerării: localizare, suprafață, număr locuitoripag. 4
 2. 2 Autoritatea responsabilăpag. 6
 3. 3 Scopul raportuluipag. 6
 4. 4 Metoda măsurării și descrierea acesteiapag. 7
 5. 5 Suprafața inclusă în cartarepag. 7
 6. 6 Instrumentele utilizatepag. 7
 7. 7 Estimări privind precizia rezultatelorpag. 7
 8. 8 Date obținute în urma realizării hărților strategice de zgomotpag. 7

Descarcă Raportul III PDF