Întrebări frecvente

Generalități

Zgomotul ambiant este sunetul nedorit sau dăunător din mediul ambiant, creat de activităţile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian şi provenit de la amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale.
Decibelul (dB) este o măsură logaritmică a raportului dintre două puteri. Este a zecea parte dintr-un bel(B). B vine de la Bell (fizician Alexander Graham Bell ).
Harta strategică de zgomot este o hartă întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zonă dată, cauzată de surse diferite de zgomot sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zonă.
Harţile de zgomot sunt elaborate cu software specializat, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, modificată şi republicată şi a Ordinului nr.678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot.
Hărţile de zgomot sunt realizate pentru a identifica zonele unde nivelul de zgomot depăşeşte valoarea maximă admisă de legislaţie şi corespunzător, pentru a determina expunerea la zgomot a populaţiei şi implementarea măsurilor din Planul de acţiune pentru diminuarea zgomotului.

HĂRŢI STRATEGICE DE ZGOMOT PUBLICATE PE PREZENTUL WEB-SITE

Aglomerarea este o parte a unui teritoriu cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 100.000 de locuitori şi cu o densitate a populaţiei necesară îndeplinirii condiţiilor de zonă urbană.
Hărțile de zgomot sunt elaborate cu software specializat în bază unei modelari tridimensionale a propagării sunetului. Aceasta implică colectarea informațiilor referitoare la sursele de zgomot, direcțiile de propagare și a obstacolelor din calea propagării sunetului. Nivelele de zgomot sunt calculate pentru pătrate cu latura de 10 m (grid) și la o înălțime de 4m deasupra sursei generatoare de zgomot.

CARTAREA ZGOMOTULUI ŞI PLANURILE DE ACŢIUNE

Planurile de acţiune sunt planuri destinate gestionării problemelor şi efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar.
Acestea sunt elaborate în următoarele etape:
  1. Analiza hărților strategice de zgomot. Identificarea zonelor “critice” (unde apar depășiri ale limitelor legale) pentru care sunt necesare luarea de măsuri de reducere a nivelului de zgomot.
  2. Investigații și analize ulterioare a zonelor “critice” - sunt necesare în cazul în care au avut loc schimbări majore față de momentul colectării datelor.
  3. Consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de acţiune
  4. Colectarea și înregistrarea opiniilor populației asupra problemelor și propunerilor de măsuri de diminuare a zgomotului ambiant.