Planul de acțiune pentru diminuarea zgomotului în municipiul București

Planul de acțiune pentru reducerea zgomotului în municipiul București

În cadrul acestui plan de acţiune s-au identificat problemele acustice ale aglomerării București datorate surselor de zgomot definite conform H.G.nr 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant cu completările și modificările ulterioare.

Planul de acțiune se bazează pe informaţii oferite de Primăria Municipiului București şi din terţe părţi, primite în mod oficial de la autorităţile responsabile.

În cadrul planului de acțiune sunt prezentate soluțiile de combatere a zgomotului în funcție de sursele de zgomot, zonele de conflict și/sau zonele/punctele cu depășiri semnificative ale limitelor/recomandărilor indicatorilor acustici.

Au fost întocmite hărțile de diferenţă prin aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru trafic rutier şi trafic feroviar-tramvai, pe baza cărora s-a estimat numărul de persoane beneficiare în urma aplicării măsurilor de reducere a zgomotului, funcţie de numărul total de persoane expuse la zgomotul ambiental.

Măsurile propuse pentru reducerea zgomotului sunt măsuri de tipul:

  • administrative, de management al traficului;
  • tehnice de reducere a zgomotului la sursă;
  • de reducere a zgomotului la receptor.

În cadrul planului de acţiune se regăseşte şi estimarea costurilor de implementare a măsurilor de reducere a zgomotului.

ANEXE Descarcă documentul PDF