Rapoarte

Raport I

privind cartografierea acustica a Municipiului Bucureşti - date utilizate în procesul de cartare (include cerinţele din Anexa 7 pct. 1.1 -1.6 din H.G. nr. 321/2005)

Prezentul Raport documentează metodica de elaborare şi rezultatele cartografierii acustice strategice efectuate. Cartografierea acustică strategică este o obligaţie rezultată pentru Municipiul Bucureşti din H.G. nr. 321/2005 (cu modificările şi adăugările ulterioare) şi respectiv H.G. nr. 1260/2012 (M.O. nr.15/19.01.2013) care transpune în legislaţia română Directiva 2002/49 CE privind evaluarea şi managementul zgomotului ambiental.

Cuprins

 1. 1. Scopul raportului - Motivaţia executării contractului, problematica propusă spre rezolvare şi cadrul legislativ pertinent pag. 4
 2. 2. Autoritatea responsabilă pag. 5
 3. 3. Descrierea generală a aglomerării urbane Municipiului Bucureşti pag. 5
 4. 4. Scurtă descriere a datelor de intrare pag.13
 5. 5. Software-ul de cartare utilizat şi versiunea acestuia pag.23
 6. 6. Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior pag.23
 7. 7. Date de intrare necesare realizării hărţilor strategice de zgomot pag.18
 8. 8. Metodologia utilizată pentru obţinerea numărului de locuinţe şi de locuitori expuse/expuşi la zgomot pag.34
 9. 9. Alte date de intrare utilizate pag.34
 10. Extras din Anexa 1 pag.38

Descarcă documentul PDF

Raport II

privind datele obţinute în procesul de cartografiere

Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele şi informării publice.

Cuprins

 1. 1 Scopul raportului - Motivaţia executării contractului problematica propusă spre rezolvare şi cadrul legislativ pertinent pag. 3
 2. 2 Scurtă descriere a Municipiul București
  1. 2.1 Localizarepag. 4
  2. 2.2 Mărimepag. 4
  3. 2.3 Număr de locuitoripag. 4
 3. 3 Autoritatea responsabilăpag. 5
 4. 4 Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior pag. 5
 5. 5 Metode de calcul sau de măsurare folosite
  1. 5.1 Metode de calculpag. 6
  2. 5.2 Metode de măsurarepag. 6
 6. 6 Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la zgomot indicator Lzsn și Lnoapte pag. 6
 7. 7. Prezentare grafică a hărţilor de zgomot pag. 19

Descarcă documentul PDF

Raport III

privind evaluarea datelor obţinute

La realizarea hărţilor strategice de zgomot au fost luate in considerare următoarele perioade de timp:

 • zi, 07-19, 12 ore;
 • seara, 19-23, 4 ore;
 • noapte, 23-07, 8 ore.
 • Cuprins

  1. 1 Date obţinute în urma realizării hărţilor strategice de zgomot
   1. 1.1 Perioadelor de timp folositepag. 3
   2. 1.2 Prezentarea corecțiilor utilizatepag. 3
   3. 1.3 Metoda măsurării și descrierea pe scurt a acesteiapag. 3
  2. 2 Suprafaţa inclusă în cartarea strategică de zgomotpag. 4
  3. 3 Informaţii privind instrumentele utilizatepag. 4
  4. 4 Precizia probabilă a rezultatelorpag. 14

  Descarcă documentul PDF